Rewitalizacja Pałacu w Julinie

Pojawiła się szansa na rewitalizację Pałacu w Julinie – właściciel obiektu chce tam DSC_8714zorganizować Akademie Julińską . W połowie kwietnia mają być ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej . Fundusze mają pochodzić z tzw. funduszy norweskich natomiast samorząd województwa podkarpackiego zagwarantował 600 tyś. zł. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 50 mln zł.

Akademia Julińska to pomysł na organizowanie w Pałacu imprez artystycznych promujących dziedzictwo kulturowe. Organizatorem ma być Muzeum Zamek w Łańcucie.

W planach jest również budowa nowych pawilonów w miejscu dawnych obiektów kolonijnych.

DSC_8750DSC_8732

Reklamy

Wielkie sprzątanie ?

wiosenne_sprzatanie

Nad Zalewem pojawiła się piękna fura po worki w ramach akcji “Wiosenne sprzątanie Gminy”. Ekipa obsługująca furę zabrała worki jednak już koszy nie opróżniła. Będąc koło koszy można było je zabrać z uwagi na rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek.

Jadąc przez Brzózę Królewską widziałem wystawione śmieci do odbioru – połowa była zapakowana w worki nie mające nic wspólnego z Stare Miasto – Park – po co pisać że akcja jest skierowana do osób posiadających aktualne umowy na odbiór odpadów stałych ?

“Przymykanie oka” nie buduje kultury gospodarowania odpadami.

Nowe ceny za odpady

Uchwała Nr PROJEKT pu_135_2012_01
Rady Gminy Leżajsk
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008, z późn. zm.2) ) Rada Gminy Leżajsk  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) za jednorazowy odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych:
a) za pojemnik 70 l – 11,00 zł brutto,
b) za pojemnik 120 l – 11,00 zł brutto,
c) za pojemnik 1100 l – 98,00 zł brutto,
d) za pojemnik 7000 l (KP-7) – 471,50 zł brutto,
2) za jednorazowy odbiór segregowanych odpadów komunalnych:
a) za pojemnik 70 l – 9,50 zł brutto,
b) za pojemnik 120 l – 9,50 zł brutto,
c) za pojemnik 1100 l – 85,00 zł brutto,
d) za pojemnik 7000 l (KP-7) – 410,00 zł brutto,
3) za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego 28,00 zł brutto za 1 m3 .
§ 2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach:
1) odpadów papierowych i makulatury,
2) odpadów z tworzyw sztucznych,
3) odpadów metalowych,
4) pozostałych odpadów.
§ 3. 1. Traci moc uchwała nr XXI/123/2007 Rady Gminy Leżajsk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorków bezodpływowych.
2. Traci moc uchwała Nr XLIX/304/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/123/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Napełnianie zbiornika

Prace nad zalewem trwają ! przy jednoczesnym napełnianiu zbiornika.DSC_6593

Imponująco wygląda zakres prac jaki został wykonany – nowa plaża, wyczyszczone brzegi, nawieziony piasek…. – czyli to co nie udało się przez 10 lat udało się zrobić przez tydzień !. Pracę wykonane zostały tylko i wyłącznie przy zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska .

Panie i Panowie ze Stowarzyszenia – nie przejmujcie się gadaniem lokalnych “myślicieli” – dla nich nawet jak by się udało całkowicie wyczyścić zbiornik to i tak by było źle. A to okazało by się, że woda jest za zielona lub płynie za szybko. Martwi nas tylko brak jakichkolwiek wiadomości o działalności Sołtysa ? – czy ten Pan coś działa ? – wspiera Was ?.

Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że odnieśliście sukces i dlatego przyjmijcie GRATULACJE !.

Jak zawsze gotowi do pomocy – domkowicze.

Straty

Lampki na nowym mosteczku cieszą się dużą popularnością. Wymieniono 3 sztuki – skradziono 5 szt. Dodatkowo skradziono lampeczki ustawione nad brzegiem – 2 szt.

DSC_6645DSC_6646

Ale mimo wszystko mosteczek prezentuje się nadal ładnie.

Pozdrawiamy sympatyków lampeczek !

Prace nad Zalewem !

stowarzyszenie

Gratulacje ! dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. Coś zaczęło się dziać nad Zalewem – trwają prace związane z oczyszczaniem plaży. Postęp prac jest widoczny i widać, że to co było nie możliwe od wielu lat stało się MOŻLIWE !.

Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że powstało Stowarzyszenie które zrzesza prawdziwych sympatyków miejscowości i pomimo wielu “gadaczy” coś robi bezinteresownie tylko i wyłącznie dla poprawy wizerunku swojej miejscowości.

Jeszcze raz GRATULACJE ! i deklarujemy naszą pomoc w pracach.

Dla chcących poczytać o Stowarzyszeniu – LINK