Napełnianie zbiornika

Prace nad zalewem trwają ! przy jednoczesnym napełnianiu zbiornika.DSC_6593

Imponująco wygląda zakres prac jaki został wykonany – nowa plaża, wyczyszczone brzegi, nawieziony piasek…. – czyli to co nie udało się przez 10 lat udało się zrobić przez tydzień !. Pracę wykonane zostały tylko i wyłącznie przy zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska .

Panie i Panowie ze Stowarzyszenia – nie przejmujcie się gadaniem lokalnych “myślicieli” – dla nich nawet jak by się udało całkowicie wyczyścić zbiornik to i tak by było źle. A to okazało by się, że woda jest za zielona lub płynie za szybko. Martwi nas tylko brak jakichkolwiek wiadomości o działalności Sołtysa ? – czy ten Pan coś działa ? – wspiera Was ?.

Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że odnieśliście sukces i dlatego przyjmijcie GRATULACJE !.

Jak zawsze gotowi do pomocy – domkowicze.

Reklamy

Prace nad Zalewem !

stowarzyszenie

Gratulacje ! dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska. Coś zaczęło się dziać nad Zalewem – trwają prace związane z oczyszczaniem plaży. Postęp prac jest widoczny i widać, że to co było nie możliwe od wielu lat stało się MOŻLIWE !.

Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że powstało Stowarzyszenie które zrzesza prawdziwych sympatyków miejscowości i pomimo wielu “gadaczy” coś robi bezinteresownie tylko i wyłącznie dla poprawy wizerunku swojej miejscowości.

Jeszcze raz GRATULACJE ! i deklarujemy naszą pomoc w pracach.

Dla chcących poczytać o Stowarzyszeniu – LINK

Stypendia dla przyszłych studentów z Brzózy Królewskiej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska przygotowało bardzo miłą niespodziankę dla przyszłych studentów z Brzózy Królewskiej (tekst poniżej) . Gratulujemy Stowarzyszeniu tej inicjatywy !!!.

Źródło : http://stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/ 

Z przyjemnością informuję, że projekt naszego Stowarzyszenia znalazł pozytywną akceptacje i zakwalifikował się do udziału w projekcie „Dyplom z Marzeń”, realizowanego w ramach II segmentu Programu Stypendiów Pomostowych (PSP). Tym samym Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska weźmie udział w X edycji Programu Stypendiów Pomostowych, który został ogłoszony w marcu. Na liście organizacji II segmentu obok, tegorocznych laureatów VI edycji konkursu DzM, znajdują się te organizacje, które wyraziły ochotę kontynuowania współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. Są to uczestnicy poprzednich edycji konkursu DzM, a także organizacje posiadające rekomendację Fundacji St. Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W związku z tym, prosimy przyszłych studentów pierwszego roku, którzy chcą uczestniczyć w programie o zgłaszanie się do dnia 8 lipca do naszej organizacji (wiadomości email, kontakt osobisty z członkami stowarzyszenia). Wysokość stypendium wynosi 5000 zł dla każdego stypendysty.

Przypominam, że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z terenów naszej miejscowości.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE, ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6. Uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszania Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl