Powstanie monografia Brzozy Królewskiej.

Brzóza Królewska to wieś o barwnej i bogatej przeszłości. Niestety, wielu z nas nie ma wystarczającej wiedzy na temat historii swojej małej ojczyzny. Dlatego zrodził się ciekawy pomysł opracowania monografii dotyczącej naszej miejscowości.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska nawiązało współpracę z wybitnymi naukowcami – prof. Zygmuntem Wnukiem, prof. Feliksem Kirykiem oraz prof. Włodzimierzem Bonusiakiem, którzy zainteresowali się dziejami i tradycją ludową Brzózy Królewskiej.

W efekcie szerokich badań archiwalnych powstaje monografia Brzózy Królewskiej. Obejmie ona okres od wczesnego średniowiecza aż do czasów współczesnych. Umowa podpisana z Rzeszowskim Towarzystwem Naukowym przewiduje ukończenie książki do końca bieżącego roku. Opracowanie będzie zawierało opis historii wsi, parafii, szkoły, bogaty opis dziejów oraz charakterystykę życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarczego wsi na przestrzeni wieków. Prof. Feliks Kiryk będzie opisywał historię regionu do XX wieku, prof. Włodzimierz Bonusiak – XX wiek. Prof. Zygmunt Wnuk zajmie się prezentacją walorów przyrodniczych i turystycznych naszej miejscowości.
W książce nie braknie też licznych ilustracji, dokumentów, map, zdjęć archiwalnych i współczesnych. W związku z tym prosimy wszystkich, którzy posiadają w zbiorach domowych dokumenty historyczne czy ciekawe fotografie dotyczące Brzózy Królewskiej, aby zechcieli udostępnić je redaktorom, a przez to przyczynić się do realizacji tego ważnego projektu.
Zwracamy się również z prośbą o wsparcie finansowe. Liczymy na to, że z pomocą ludzi dobrej woli uda nam się sfinalizować ten szczytny zamysł i zarys monograficzny dziejów Brzózy Królewskiej już wkrótce ujrzy światło dzienne.

Jakoś nic się nie dzieje….

Sezon wystartował – trawa ta sama, drzewa podrosły, zalew coraz mniejszy. Nic ciekawego się nie dzieje . Ludzie może bardziej zestresowani – czuć w rozmowach, że brak perspektyw. Większość młodych za granicą – nawet imprezy nad zalewem są skromniejsze.

Plany związane z rewitalizacją okolic Zalewu chyba pozostaną tylko planami.

A może to My jesteśmy już starsi……. i się nam po prostu już nie chce :).

Live from Holland.

Pola tulipanów – sobota – 25.04.2015. Dziękujemy Karin za relację !.

Pola tulipanów

Jak donosi nasz wysłannik z Holandii – tulipany juz zakwitły. To oznacza ze mamy do czynienia z wiosną.