Otwarcie ofert w przetargu na „Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzóza Królewska”

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 390 472,32 złotych.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa z  podatkiem VAT Terminy wykonania zamówienia
1 Drew-Kos Dariusz Różycki
89-500 Tuchola
ul. Chojnicka 74
894 361,71 zł 24.11.2017 r.
2 Firma Handlowo- Usługowa
TRANS – KOP Rafał Dzido
23-400 Biłgoraj
ul. 11 Listopada 45
1 344 905,67 zł 08.12.2017 r.
3 Artur Garnuszek „KOPAX” Zmechanizowane roboty ziemne i usługi transportowe
27-660 Koprzywnica
Błonie 70
1 929 378,76 zł 24.11.2017 r.
4 Firma Usługowo- Handlowo -Produkcyjna AQUA – EKO Stanisław Brzęk
32-862 Porąbka Iwkowska
Wojakowa 248
1 228 474,81 zł 24.11.2017 r.
5 „TRANS – SKAN” Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Zbigniew Selwa
36-003 Przewrotne 518
800 240,55 zł 24.11.2017 r.
6 „PRAKTIBUD” – Adam Gwizdała
22-600 Tomaszów Lubelski
ul. Sybiraków 6
514 832,45 zł 24.11.2017 r.

Źródło : Strona internetowa PZMiUW

II Przetarg – Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzóza Królewska

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ogłosił ponownie przetarg na – Konserwację zbiornika wodnego w miejscowości Brzóza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930 .
Termin składania ofert : 29.12.2016 r., Godzina: 09:00
Termin wykonania zamówienia : 8.12.2017 r.

Wadium : 6350,00 PLN. Kryteria oceny oferty : cena 60%, termin wykonania zamówienia 40%

SPECYFIKACJA

Koła Gospodyń Wiejskich 2016 – wszyscy głosujemy i zdobywamy 1 miejsce !

Gazeta codzienna Nowiny organizuje konkurs na najlepsze koło gospodyń wiejskich na terenie województwa podkarpackiego. „Nasze” koło jest obecnie na 23 miejscu – wyprzedzają nas koła z Lutowisk, Zasowa…….. !

Serdecznie prosimy o oddanie głosu na Koło Gospodyń Wiejskich z Brzózy Królewskiej – link do głosowania. Głosowanie na najlepsze Koła potrwa do 24 listopada do godz. 11.59.

40a5_oWszyscy głosujemy – pełna mobilizacja !

Unieważnienie przetargu – „Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzóza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930″

Rzeszów, dnia 27.10.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia: „Konserwacja zbiornika wodnego w miejscowości Brzóza Królewska na potoku Tarlaka w km 6+495-6+930″

„Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w/w postępowanie zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert. Po otwarciu złożonych ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną wynosi 629.862,91 zł i przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 390.472,32 zł.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający postanawia, jak na wstępie.”

Cyszczenie Zalewu – twarde lądowanie Inwestora.

Informacja na temat ofert jakie wpłynęły w przetargu na konserwację Zalewu w Brzózie Królewskiej.

W „najlepszym” przypadku brakuje ponad 200 000 złotych. Rozbieżność pomiędzy najtańszą ofertą i najwyższą pozwala twierdzić, że mamy do czynienie  z „rażąco niską ceną”.   Nie zmienia to faktu, że inwestycja została przygotowana do przetargu na wariackich papierach i z góry wiadomo było, że przy takim zakresie prac nikt nie złoży oferty na poziomie nierealnych oczekiwań Inwestora.

W zasadzie można powiedzieć, że „chcieliśmy !” ale po analizie ofert wiadomo, że wynik był do przewidzenia.

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 390.472,32 złotych

Nr Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa z  podatkiem VAT Termin
1. F.H.U.B. KOP-CAT Wąsowicz Jakub

1.810.783,52 zł

19.12.2016 r.
2. Obsługa i Realizacja Inwestycji ”CELIS” Janusz Kowalczyk,

629.862,91 zł

09.12.2016 r.
3. Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o

882.986,88 zł

09.12.2016 r.
4. ”TRANS-SKAN” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

688.611,45 zł

09.12.2016 r.
5. DZEWIT i DZIEWIT Spółka Jawna,

1 815 930,02 zł

09.12.2016 r.

Paulo Coelho

„To, co dziś jest rzeczy­wis­tością, wczo­raj było niereal­nym marzeniem.  „